• Acties

    Speculaaspoppenactie
    Ieder lid van de vereniging is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de speculaaspoppenactie.
    Er wordt verwacht dat je minimaal 20 poppen verkoopt je betaalt hiervoor € 36,00. 
    Deze actie zal jaarlijks halverwege november plaats vinden. (datum wordt kenbaar gemaakt). Meer poppen verkopen mag uiteraard ook!
    Deze kosten komen bovenop de jaarlijkse contributie.