• Afmelden lidmaatschap

    Indien een speler wilt stoppen met handballen, dan moet de opzegging schriftelijk voor 1 april aan de ledenadministratie worden gedaan. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De vereniging zal dan alleen aan een overschrijving naar een andere club meewerken, indien de volledige contributie is betaald.

    Stuur een mail naar: ledenadministratie@hv-meteoor.nl 

    Vermeldt dan als onderwerp ‘OPZEGGING LIDMAATSCHAP’ en vermeldt in de opzegging de NAAM en GEBOORTEDATUM van de speler.

    LET OP: Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider is niet voldoende en wordt dan ook niet in behandeling genomen.