• Contributie 2020-2021 (wordt binnenkort kenbaar gemaakt)

 • Algemeen

  Elk lid betaald contributie. Hiermee kan het lid aan alle trainingen en wedstrijden deelnemen van het team waarvoor het lid zal uitkomen. Leden waarvan meerdere personen uit een gezin lid zijn, krijgen een korting. Bij twee leden is dit €2,00 per persoon en bij drie leden is dit €3,00 per persoon.

  Ieder lid van de vereniging is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de speculaaspoppenactie. Dit houdt in dat je minimaal 20 poppen verkoopt. Hiervoor betaal je vooraf €36,00. De actie zal plaats vinden halverwege november. De exacte datum zal jaarlijks kenbaar gemaakt worden. Meer poppen verkopen mag altijd! De kosten van deze actie komen bovenop de jaarlijkse contributie.

  Het lidmaatschap van de handbalvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd.

   

  Afmelden

  Afmeldingen voor een volgend seizoen moeten gedaan worden voor 1 april bij de ledenadministratie. Indien de afmelding na deze datum plaatsvindt, dan is het desbetreffend lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Met tussentijds afmelden kan er geen aanspraak gemaakt worden op gehele of gedeeltelijke teruggaven van de contributie. Hierover hebben wij de volgende afspraken gemaakt:   

  Wijziging inzake beëindiging lidmaatschap vanaf 2019: Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

                   

  Je kunt je lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen en uiterlijk 4 maanden voor de start van het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 april- opzeggen!

         

  Voor afzeggingen na 1 april incassern wij de administratie kosten en opzeggingen na 15 juni incasseren wij de bondsafdracht + administratiekosten.

  We hanteren hiervoor de volgende bedragen:

                                   

  Administratiekosten

   

  Bondsafdracht en adm.kosten

                       

  Midweek- en Senioren

   

   

  Midweek- en Senioren

   

                         

  A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd

   €        75,00

   

  A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd

   €  75,00

                         

  D-jeugd, F-jeugd en E-jeugd

   €        65,00

   

  D-jeugd, F-jeugd en E-jeugd

   €  65,00

                         
                                   

  Bij afzeggingen vanaf 1 augustus zal de volledige contributie voor het verenigingsjaar in rekening worden gebracht.

                 
                                   

  Een lid dat tussentijds opzegt, kan geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie. (De bond berekent eveneens bij opzegging een heel jaar contributie.)

         
                                   

  Ieder lid van de vereniging vanaf de F jeugd is verplicht om jaarlijks deel te nemen aan de speculaaspoppenactie.

                     

  Er wordt verwacht dat je minimaal 20 poppen verkoopt je betaald hiervoor € 36,00.

                           

  Deze actie zal rond 15 november jaarlijks plaats vinden. (datum wordt kenbaar gemaakt). Meer poppen verkopen mag uiteraard ook!

                 

  Deze kosten komen bovenop de jaarlijkse contributie.

                               

   

  Contributie

  De contributie-inning vindt ieder jaar plaats op 10 oktober via automatische incasso. Indien een lid niet akkoord gaat met de afschrijving van de bank of girorekening kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de betreffende bank. Op speciaal verzoek kan de inning ook plaatsvinden door toezending van een nota. Deze nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

    

  Contributie 2019-2020

  Dames senioren 1 (senioren wedstrijdsport)

  €170,00

  Dames senioren 2 (senioren breedtesport)

  €160,00

  Midweekteam 1+2 (senioren breedtesport)

  €160,00

  A-jeugd

  €160,00

  B-jeugd

  €150,00

  C-jeugd

  €140,00

  D-jeugd

  €135,00

  E-jeugd

  €130,00

  F-jeugd

  €128,00

     

  Trainingsbijdrage

  Hele jaar meetrainen

  €90,00

  ¾ jaar meetrainen

  €80,00

  ½ jaar meetrainen

  €70,00

  ¼ jaar meetrainen

  €50,00