• MEDEDELING: Ingang via de poort van Meteoor, het is NIET toegestaan via de hockey naar binnen te gaan! Houdt hier rekening mee a.u.b.!

  Voor meer informatie: zie het kopje 'Corona'

 • Protocol trainingen Jeugd t/m 12 jaar (F- en E1 en E2 en D1) en Jeugd 13 t/m 18 jaar + 19 jaar en ouder

  BELANGRIJKE MEDEDELING: VIA DE HOOFDINGANG VAN METEOOR NAAR DE FIETSENREKKEN FIETSEN!

  (Het is niet toegestaan via de hockey naar onze velden te gaan!)

  Regelgeving:

  De F- E- en D-jeugd kan normaal trainen in de buitenlucht waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden. Zij zullen echter wel 1,5 meter afstand dienen te bewaren t.o.v. de trainers.

  De C-, B- en A-jeugd (A-jeugd t/m 18 jaar) mogen wel trainen maar dienen de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
  Er zal in hanteerbare groepen getraind worden. 

  Vanaf heden gaan ook de 19 jaar en oudere jeugd trainen, ze worden hierover apart ingelicht.

  De 1,5 meter regel is een vereiste!

   

  Afspraken omtrent trainingen:

  - Speelsters gaan voor het vertrek naar de club nog thuis naar het toilet.
  - Speelsters wassen voor het vertrek thuis de handen minimaal 20 seconden.
  - Speelsters komen omgekleed en training klaar naar de club.
  - Speelsters hebben de eigen bal een gevulde bidon en een flesje desinfecterende handreiniger mee.

  - Speelsters komen zoveel mogelijk alleen of onder begeleiding van 1 ouder naar de training.
  - Speelsters komen niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op het complex.
  - Speelsters vertrekken na de training binnen 10 minuten naar huis.

  - Ouder(s) zetten hun kind af bij het parkeerterrein van het buitenzwembad zonder het complex te betreden.
  - Ouder(s) houden zich niet op langs de lijn of rondom het trainingscomplex.

  - Ouder(s) halen hun kind op direct na de afgesproken eindtijd training bij het parkeerterrein van het buitenzwembad en zonder het      complex te betreden.

   

  - Trainers van de groepen dragen de verantwoordelijkheid en zorgen dat de regels worden nageleefd.

  - Trainers nemen voorafgaand aan de training de regels met de speelsters door.

  - Trainers zorgen voor en na de baltraining voor een handen desinfectie moment.

  - Trainers waken er voor dat tijdens trainingswisselingen geen menging van groepen plaats zal vinden.

   

  - Kleedkamers en douches zijn gesloten

  - Toiletten kunnen alléén bij uiterste nood worden gebruikt

  (Voor en na gebruik handen reinigen en netjes achter laten)

   

  Regels t.a.v. deelname aan de trainingen:

  - Bij verkoudheid, koorts, hoesten, niezen of andere geringe ziekteverschijnselen blijven speelsters thuis!

  - Gezondheidsklachten in de familie? Neem vóór deelname aan de training contact op met de betreffende trainer/ster. 

   

  Keuze om te trainen:

  - De trainingen zijn op vrijwillige basis en geen verplichting.
  - Er zullen geen consequenties zijn als er niet wordt deelgenomen aan de trainingen.
  - Indien er niet deelgenomen wordt meld dit dan aan de betreffende trainer/ster.

   

  Een ieder zal zich veilig en op zijn gemak moeten voelen!

  Voor de trainingen geldt dat indien het niet mogelijk is volgens de richtlijnen de trainingen te handhaven deze tot nader order gestopt zullen worden.

  We zijn allen verantwoordelijk en met name ouders en trainers hebben hierbij een voorbeeldfunctie!

   

  Trainingsoverzicht Meteoor

  Maandagavond 

  Combigroep B/DS2: 19:15 - 20:15 / Ingrid 

  Combigroep DMW1/ en 2: 20:00 uur Anouk Visser

   

  Dinsdagavond

  C2: 18:30 - 19:30/ John 

  C1: 19:45 - 20:45 / John

   

  Onder eigen begeleiding

  Dames 1: 20:00- 21:00 uur


  Donderdagavond
  F1: 17:30 - 18: 30 / Anneke 

  E2: 18:45 - 19:45 / ouders

  E1:  17:45 - 18:45 / Sandy

  D1: 19:00 - 20:00 / Sandy  (18 en 26 juni ) / ouders zijn al op de hoogte van de ontbrekende dagen

 • Meer informatie

 • De regels voor de sporters

 • De regels voor ouders/verzorgers

 • De veiligheids- en hygieneregels voor iedereen