Beleidsplan

Hieronder treft u het beleidsplan aan van HV Meteoor voor de jaren 2015-2018.

Dit beleidsplan heeft tot doel, aan te geven hoe HV Meteoor zich de komende jaren kan handhaven als een financieel gezonde vereniging, waar leden met plezier en in een gezellige sfeer de handbalsport kunnen beoefenen en hun ambities kunnen waarmaken.

Het geeft richting aan het besturen van de vereniging waarbij het vizier zich niet alleen op de korte, maar ook richt op de lange termijn. Alleen dan kan Meteoor ook haar bestaansrecht behouden. In 2015 is het beleidsplan geactualiseerd en omgevormd tot het beleidsplan 2015-2018.

Het beleidsplan is hier te downloaden.