Contributie

Contributie seizoen 2018-2019:

F-jeugd     € 123,–
E-jeugd     € 125,–
D-jeugd     € 130,–
C-jeugd     € 135,–
B-jeugd     € 145,–
A-jeugd     € 155,–

Dames Senioren 1     € 165,–(Senioren wedstrijdsport)
Dames Senioren 2    € 155,– (Senioren breedtesport)
Midweekteam 1+2    € 155,–(Senioren breedtesport)
Leden waarvan meerdere personen uit een gezin lid zijn krijgen een korting. Bij twee leden is dit € 2,00 per persoon en bij drie leden is dit € 3,00 per persoon.

Voor degene die al een machtiging hebben ingediend zal de contributie op 10 oktober worden geïnd.

Leden die alleen meetrainen (geen competitie spelen) betalen een bijdrage van per seizoen:

hele jaar meetrainen € 85,00
3/4 jaar meetrainen € 75,00
1/2 jaar meetrainen € 65,00
1/4 jaar meetrainen € 45,00