Reglementen

GEDRAGSREGELS – HOE GAAN WE MET ELKAAR OM?

Als vereniging willen we graag een sportieve, positieve en respectvolle uitstraling hebben. Je kunt daar als speler in bijdragen, maar natuurlijk ook als supporter van de club.

Handbal is een teamsport en als teamspeler:
–          Help je elkaar
–          Win je SAMEN
–          Verlies je SAMEN
–          Pest je niemand
–          Praat je problemen uit
–          Heb je respect voor de tegenstander
–          Heb je respect voor de (beslissing van de) scheidsrechter
–          Ga je netjes om met het materiaal van de vereniging
–          Geef je blijk van waardering aan de scheidsrechter na de wedstrijd,
           ook als je verloren hebt.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders/verzorgers (familieleden) bij de sport van hun kind is erg belangrijk en we streven een open contact met hen na. Zonder een goed contact (communicatie) kan de vereniging niet goed functioneren.
Voor alle partijen geldt: wees open en eerlijk. Laat ons weten als het goed gaat, maar kom ook zeker naar ons toe als er problemen of vragen zijn. We hechten er veel waarde aan dat kinderen, verenigingsleden en ouders de vereniging ervaren als een plaats waar je je thuis kunt voelen.
Een goede sfeer maak je samen en we verwachten van iedereen een positieve bijdrage aan een goede verstandhouding.

Veiligheid

We willen al onze leden een veilig klimaat bieden en een zo goed mogelijke begeleiding in hun ontwikkeling. Daarom werken we samen aan een goede sfeer bij de vereniging waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt en zich verder kan ontplooien.

Kampioen worden is natuurlijk fantastisch.
Handbalvereniging Meteoor organiseert i.v.m. veiligheid van haar leden echter geen kampioensritten middels platte karren en tractors door de dorpen. Zij
draagt dan ook geen enkele verantwoording wanneer leden/ouders/supporters dit op eigen initiatief organiseren.

Clubkleding

De clubkleding is en blijft eigendom van de vereniging. Het tenue wordt voor iedere wedstrijd door de coach uitgedeeld en na de wedstrijd weer in ontvangst genomen. Het is vanzelfsprekend dat we zuinig en netjes met de kleding moeten omgaan.

Ons tenue:
Shirt speelster:          Wit met blauwe boorden en voorzien van Meteoor-logo
Shirt keepster:           Gekleurd en voorzien van Meteoor-logo
Broekje speelster:     Blauw
Broek keepster:         Zwart (met lange pijpen)
Sokken:                      Wit
Schoenen:  Stevige sportschoenen (dienen zelf aangeschaft te worden)

Ter informatie: de keepsters dragen geen keepershandschoenen.

Wassen van de kleding

Het is de bedoeling dat een vast persoon per team de kleding wast om gelijkheid van kleur te behouden. Dit kan de coach zijn maar ook een teamlid/ouder van een teamlid.
Voor het wassen wordt een bedrag van €5,- per lid per seizoen gevraagd als vergoeding voor diegene die het wassen op zich neemt.
(Deze vervalt als de shirts per toerbeurt worden gewassen)

 Wedstrijden

–   Zorg dat je op tijd bent bij thuiswedstrijden (dit gaat in overleg met de coach)
–   Zorg bij uitwedstrijden dat je uiterlijk 5 minuten voor de vertrektijd aanwezig
    bent bij het vertrekpunt
–  Voor het vervoer naar uitwedstrijden dienen ouder/leden bij toerbeurt te rijden
–  Draag je wedstrijdkleding
–  Draag je shirt in je broek
–  Draag (goede) handbalschoenen
–  Draag lang haar in een staart
–  Draag geen sierraden

Vervoer

Voor het vervoer van leden gelden binnen de vereniging de volgende regels:
–  In het wedstrijdprogramma op de site staat vermeld wie bij uitwedstrijden aan de beurt is om te rijden.
–  Wie niet kan rijden, regelt zelf vervanging (of ruilt tijdig met een ander).
   Meld dit wel aan de coach van het team.
–  Wij gaan er vanuit dat een chauffeur zich aan de geldende verkeersregels houdt.
–  Per aanwezige gordel in de auto mag er een kind plaatsnemen.
–  Een kind mag voorin zitten vanaf een lengte van 1,50 meter.
–  De vertrekplaats is bij de parkeerplaats van sportpark De Weijver.
–  Het meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico.
–  We gaan er vanuit dat uw auto minimaal WA verzekerd is en dat u het
   aantal kinderen meeneemt waarvoor u verzekerd bent.

Trainingen

 – Verwacht wordt dat ieder lid al haar trainingen bijwoont. Handbal is een teamsport, je doet het niet alleen voor jezelf!
– Zorg dat je 5-10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
– Meld tijdig aan de trainer(ster) wanneer je niet kunt trainen.
  De trainer(ster) kan de training dan eventueel aanpassen.
– Draag sport (trainings) kleding.
– Voor buitentrainingen geldt: trek voldoende kleding aan zodat je niet koud
   wordt en zorg voor een regenjack indien het regent.
– Draag goede sportschoenen.
– Draag lang haar in een staart.
– Draag geen sierraden.
– Zorg zelf voor een handbal, m.u.v. de F-jeugd. Ballen kunnen via astrid@hv-meteoor.nl besteld worden.
–  Tijdens de schoolvakanties wordt er niet getraind door de C-, D-, E- en F-jeugd. A- en B- jeugd in overleg met de trainer. Selectie in overleg met de hoofdtrainer.  

Portretrecht

Handbalvereniging Meteoor is een actieve vereniging en we maken steeds meer gebruik van social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ook worden op onze website wedstrijdverslagen en foto’s geplaatst om te laten zien hoe leuk handbal is. Voor het publiceren van foto’s op de website, op social media en in de Sportlink App heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Heeft u er bezwaar tegen dat foto’s van uw zoon / dochter op de website of social media worden geplaatst dan kunt u dit laten weten aan ons secretariaat middels een email aan meteoor@handbal.nl.